£4.36 – £22.15

Multiple Dates

Ymweliad Yr Ysgwrn Visit 11-12

Actions and Detail Panel

From £4.36
Event description
Taith dywys o'r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn / Guided tour of Yr Ysgwrn, home of Hedd Wyn

About this event

STORI OESOL

Beth am ymweld â chartref un o eiconau mwyaf Cymru, Hedd Wyn? Bu farw yn Fflandrys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, chwe wythnos cyn cyhoeddi mai ef oedd enillydd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw, 1917.

CARTREF HANESYDDOL

Dewch i gael blas ar fywyd gwledig ar droad yr G20. Bydd tân agored yn eich croesawu yng nghegin Yr Ysgwrn a'r naws arbennig yn eich swyno.

CYFOETH O HANES

Crwydrwch yr adeiladau hanesyddol a dysgwch am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar gymuned wledig fel Trawsfynydd a chanfod mwy am deulu a chymuned Hedd Wyn.

TIRLUN SY'N YSBRYDOLI

Ewch am dro ar lwybrau cerdded Yr Ysgwrn a mwynhau'r tawelwch a'r golygfeydd godidog fu'n ysbrydoli Hedd Wyn.

Y GORNEL BANED

Cymerwch hoe fach i fwynhau paned dda o de neu goffi a chacen ffres yn y gornel baned.

GWYBODAETH I YMWELWYR

Mae'r Ysgwrn yn ganolfan ddiwylliannol wledig ac mae yma groeso cynnes i bawb.

Mae'r holl adeiladau'n gwbl hygyrch ac yn addas i deuluoedd. Ni chodir tâl am barcio a cheir cysylltiad WiFi am ddim.

Gan fod Yr Ysgwrn yn fferm weithiol, cŵn tywys y unig ganiateir ar y safle.

DOD O HYD I NI...

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4UW

(dilynwch yr arwyddion brown)

A TIMELESS STORY

Why not visit the home of one of Wales' greatest icons, Hedd Wyn? He died in Flanders during the First World War, six weeks before it was announced that he was the winner of the Birkenhead National Eisteddfod Chair, 1917.

A HISTORIC HOME

Visit us for a taste of rural life at the turn of the C20. You will be welcomed by an open fire in Yr Ysgwrn's 'cegin' (kitchen) and charmed by the special sense of place.

A WEALTH OF HISTORY

Wander around the historic buildings and learn about the impact of the First World War on rural communities such as Trawsfynydd and learn more about Hedd Wyn's family and community.

AN INSPIRING LANDSCAPE

Take a stroll on Yr Ysgwrn's walking routes and enjoy the tranquility and views that inspired Hedd Wyn.

THE COFFEE SHOP

Take a break to enjoy a good cup of tea or coffee and a fresh cake in the coffee shop.

VISITOR INFORMATION

Yr Ysgwrn is a rural cultural centre and there is a warm welcome to all.

All buildings onsite are accessible and suitable for families. There is no parking charge and free WiFi is available.

As Yr Ysgwrn is a working farm, only guide dogs are permitted onsite.

FIND US...

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4UW

(follow the brown signs)


		Ymweliad Yr Ysgwrn Visit 11-12 image

		Ymweliad Yr Ysgwrn Visit 11-12 image

		Ymweliad Yr Ysgwrn Visit 11-12 image

		Ymweliad Yr Ysgwrn Visit 11-12 image
Share with friends

Organiser Yr Ysgwrn

Organiser of Ymweliad Yr Ysgwrn Visit 11-12

Save This Event

Event Saved