Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Ymweliadau Campws Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Ymweliadau Campws Prifysgol Caerdydd
Available Dates

Registration Information

Type End Quantity
Myfyriwr - Dydd Sadwrn Tachwedd 25ain 1 hour before event starts Free  
Rhiant / Gwarchodwr - Dydd Sadwrn Tachwedd 25ain   more info 1 hour before event starts Free  
Myfyriwr - Dydd Sadwrn Rhagfyr 9fed 1 hour before event starts Free  
Rhiant / Gwarchodwr - Dydd Sadwrn Rhagfyr 9fed 1 hour before event starts Free  

Share Ymweliadau Campws Prifysgol Caerdydd

Event Details

Heb allu dod i'n Diwrnodau Agored ar gyfer 2017?

Mae cyfle gennych o hyd i ymweld â ni a chael blas ar sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ein Hymweliadau â'r Campws wedi eu dylunio ar gyfer y rhai na ddaeth i'n Diwrnodau Agored ond sy'n dal yn awyddus i weld beth sydd gan Brifysgol Caerdydd a'r brifddinas i'w gynnig.

Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 9.30 am - 12.30 pm, Prif Adeilad

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 9.30 am - 12.30 pm, Prif Adeilad

Bydd y diwrnod yn gyfle i chi:

  • Ymweld â'r campws a mynd ar daith o'i chwmpas 
  • Gweld Undeb y Myfyrwyr, sydd ymhlith y 4 gorau yn y DU
  • Mynd i'n cwrs 'Pam Caerdydd?' i glywed pam rydym yn cael mwy na 35,000 o geisiadau bob blwyddyn, ynghyd â gwybodaeth am ein proses derbyniadau  
  • Cwrdd â rhai o'n myfyrwyr presennol a holi ein panel o fyfyrwyr am sut beth yw astudio ym mhrifddinas Cymru.
  • Gwyliwch ein ffilmiau dan arweiniad myfyrwyr (cafodd rhai ohonynt eu cynhyrchu gan ein myfyrwyr ein hun) wrth fwynhau popgorn am ddim!

Os ydych chi'n fyfyriwr ym mlwyddyn 12, neu â diddordeb i ymgeisio am gwrs ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2019 a thu hwnt, yna cliciwch yma i roi eich enw ar ein cofrestr. Bydd rhagor o gyfleoedd i ymweld â Chaerdydd yn y flwyddyn newydd ac fe rown wybod i chi pryd fydd ein Diwrnod Agored lawn nesaf.  

Nodir: Bwriad yr Ymweliadau Campws hyn yw i roi braslun o fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd ac ni fyddant yn gweithredu fel Diwrnod Agored llawn. Ni fydd y teithiau tywys yn cynnwys ymweliadau a’r Ysgol Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd na Meddygaeth neu unrhyw un o adnoddau Campws Parc y Mynydd Bychan, lle lleolir yr ysgolion hynny. Gan fod ein myfyrwyr eisoes wedi ymgartrefu yn eu neuaddau preswyl, ni fydd modd ymweld ac unrhyw neuadd breswyl nac ysgolion academaidd yn ystod yr Ymweliadau Campws. Serch hynny, bydd pob myfyriwr sy’n ymgeisio am le i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn cael cynnig, yn cael eu gwahodd ar gyfer ymweliad yn gynnar yn 2018.

 

Do you have questions about Ymweliadau Campws Prifysgol Caerdydd? Contact Prifysgol Caerdydd

Save This Event

Event Saved

When & Where


Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd
Park Place
CF10 3XQ Caerdydd
United Kingdom

Organiser

Prifysgol Caerdydd

Mae gan Brifysgol Caerdydd enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth, sydd wedi ei seilio ar hanes o wasanaethu a chyflawni ers 1883. Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, mae'n cynnig dewis enfawr o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau ardderchog a llety gwych.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.