Free

Multiple Dates

Ymweliadau wedi’u tywys â’r campws i fyfyrwyr unigol

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description

Description

Methu dod i un o’n diwrnodau agored? Dewch i weld ein campws a’n cyfleusterau yn ystod un o’r ymweliadau wedi’u tywys lle gallwch fwynhau’r

Dyddiadau’r ymweliadau wedi’u tywys

Mae ymweliadau tywys yn cynnwys cyflwyniad am y Brifysgol, sesiwn holi ac ateb gyda phanel o fyfyrwyr presennol, a thaith o gwmpas campws Cathays lle mae’r rhan fwyaf o’n Hysgolion Academaidd ar wahân i’r Ysgolion Meddygaeth, Deintyddiaeth, Ffarmacoleg Feddygol a’r Gwyddorau Gofal Iechyd.


Yn y digwyddiad, cewch y cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod eich opsiynau dros goffi gyda’r tîm is-raddedig a rhai o’n myfyrwyr presennol. Sylwer na fydd unrhyw staff academaidd yn bresennol ar y diwrnod.

________________________________________________________________________________

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Yn dilyn y digwyddiad, gallwn anfon ebost atoch i ofyn am eich adborth ynghylch y diwrnod agored. Nid oes rhaid i chi ymateb i'r arolwg.

Byddwn yn cadw’r wybodaeth a ddarperir tan y mis Medi'r flwyddyn ar ôl yr ydych chi'n bwriadu dechrau eich astudiaethau, fel y nodir ar y ffurflen gofrestru.

Share with friends

Save This Event

Event Saved