Free

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Coetiroedd - Mindfulness in Woodlands

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Snowdonia National Park Environmental Studies Centre

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog

LL41 3YU

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Doetiroedd - sesiwn flasu undydd:

Dewch i ddysgu sgiliau arfer o ymwybyddiaeth ofalgar mewn lleoliad naturiol tawel o goetir lleol.

Mwynhewch fanteision ymwybyddiaeth ofalgar a phigwch offer newydd i gymhwyso’r arfer i’ch bywyd eich hun.

Profwch eich hun, eich meddwl, eich corff a’ch calon, a’r coetiroedd, mewn ffordd hanfodol ac uniongyrchol iachusol.

Dysgwch rai o’r technegau sylfaenol o reoli coetiroedd yn draddodiadol a chrefft coedlan mewn amgylchedd ymwybyddiaeth ofalgar, tawel ac eglur.

**TEA & COFFEE WILL BE PROVIDED BUT PLEASE BRING YOUR OWN PACKED LUNCH**

A 1 day introduction to Mindfulness in Woodlands:

Come and learn the skills of mindfulness practice in the tranquil natural setting of a local woodland.

Enjoy the benefits of mindful awareness and pick up new tools to apply the practice to your own life.

Experience yourself, your mind, body and heart, and the woodlands, in a refreshingly vital and direct way.

Learn some of the basic techniques of traditional woodland management and coppice craft in a mindful, calm and clear environment.


Share with friends

Date and Time

Location

Snowdonia National Park Environmental Studies Centre

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog

LL41 3YU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved