£7.50

Multiple Dates

Yoga Amgueddfa | Museum Yoga

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

***Atyniad arbennig y flwyddyn newydd! Defnyddiwch y cod FEBRUARY I dderbyn gostyngiad o 20% ar y dosbarthiadau tan diwedd mis Chwefror***


Ymlaciwch mewn sesiynau yoga newydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae ein hadeilad prydferth yn lleoliad perffaith i ymlacio ac ymestyn ganol wythnos.

Erioed wedi rhoi cynnig arni? Dim problem – mae'r sesiynau'n addas i bawb o bob gallu a croeso mawr i ddechreuwyr llwyr. Bydd ein tiwtor profiadol yno i'ch arwain. Dysgwch sut y gall anadl, osgo ac ymlacio fod yn hafan mewn byd prysur.

Dewch â mat a blanced eich hun os yn bosib (bydd rhai matiau ar gael i'w benthyg).

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!


Addasrwydd: 16+

--------------------------------------------------------------------------------

***New Year special! Use discount Code FEBRUARY to gain 20% discount off classes until the end of February.***


Come and join our new yoga sessions at the National Waterfront Museum.

Our beautiful building is the perfect place to relax, stretch out your body and enjoy a mid-week re-charge.

Never tried yoga before? Don’t worry - these sessions are suitable for all levels and complete beginners are very welcome. Our experienced tutor will be there to guide you through. Find out how breathing, posture and relaxation can help to bring balance to busy lives.

Bring your own mat and blanket if possible (there will be mats available to borrow).

Language: Some of our staff speak Welsh, some are learning and others speak English only. Keep an eye out for the Iaith Gwaith lanyards to see who’s who. If you’re learning Welsh, give it a go!


Suitability: 16+

Share with friends

Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved