Multiple Dates

Yoga Amgueddfa | Museum Yoga

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Pa ffordd well i gychwyn y dydd na dosbarth yoga arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Mae'r Amgueddfa wedi'i lleoli yng nghanol ardal brysur ac felly'n gyfleus os ydych yn gweithio'n lleol. Bwriad y sesiwn fydd eich helpu i reoli straen a dod dros y poenau corfforol sy'n deillio o weithio mewn swyddfa.


Mae'r math hwn o ymarfer corff yn addas i bawb o bob oed a gallu. Bydd y tiwtor profiadol yn eich helpu i wneud y mwyaf o'r sesiwn, a gallwch ddechrau'r diwrnod wedi ymlacio'n llwyr.

Sylwer: Caiff y sesiynau eu cynnal yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Sylwer: bydd angen i chi gwblhau holiadur iechyd cyn cymryd rhan mewn sesiwn.

Bydd y sesiynau'n dechrau'n brydlon, gall gymryd tua 5-10munud i gyrraedd y lleoliad o’r mynediad. Efallai y byddwn yn gwrthod mynediad os cyrhaeddwch wedi'r amser hwn, gan y gallai amharu ar fwynhad eraill.

Gallwch ddod mewn i'r Amgueddfa trwy ddrws deheuol Theatr Reardon Smith ar Blas y Parc.

Mae croeso i chi ddod â'ch mat yoga eich hun, ond peidiwch poeni os nad oes gennych un - bydd ambell un sbâr ar gael! Gallwch ddod â blanced hefyd os dymunwch.

Addasrwydd: 18+

--------------------------------------------------------------------

Start your day on a positive note with an exclusive yoga class in the beautiful surroundings of National Museum Cardiff.

Located right in the heart of a busy working area the Museum offers a convenient location to take part in a yoga session that will be aimed at helping you manage stress and to help overcome the aches and strains of working in an office environment.


This gentle form of exercise can be done by everyone regardless of experience or age. The qualified yoga teacher will help you get the most out of your session and you can start the day feeling calm and relaxed.

Please note: These sessions will be run bilingually (Welsh and English).

Please note you will have to complete a health questionnaire before taking part in a session.

Sessions start promptly and it can take up to 5-10minutes to arrive from the entry doors. You may be refused entry if you arrive after this time as it will disturb the other participants.

Entry to the Museum will be through the South Door of the Reardon Smith Theatre on Park Place.

You are more than welcome to bring your own yoga mat, however we will have some spare mats for new starters or if you forget! You may also like to bring a blanket.

Suitability:18+

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved