Yoga in the Gardens/ Ioga yn y Gerddi

Yoga in the Gardens/ Ioga yn y Gerddi

Actions and Detail Panel

Donation

Date and time

Location

Global Gardens

Flaxland Allotments

Sachville Avenue

Cardiff

CF14 3NE

United Kingdom

View map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Yoga is back at Global Gardens this summer! Mae ioga yn dychwelyd i'r gerddi yr haf hwn!

About this event

*ENGLISH BELOW/ SAESNEG ISOD*

A oes angen i chi ymlacio? Dewch ynghyd i ddadflino yn ngerddi Global Gardens!

Trwy gydol yr haf mi fyddwn yn rhedeg cwrs o wersi ioga yn y gerddi. Thema y cwrs bydd y Pancha Prana Vayu, sef y pump llif egni. Ym mhob sesiwn byddwn yn archwilio vayu (llif egni) gan ddefnyddio symudiadau tyner, ymarferion anadlu, a myfyrdod. Os bydd y tywydd yn sych ac yn braf yna cynhelir y dosbarthiadau o dan y coeden afalau. Os na, yna caiff y gwersi eu gynnal yn yr ystafell dosbarth clud. Ar ddiwedd y gwers bydd croeso i chi hamddena dros baned o de a bydd wedi ei bragu o berlysiau'r ardd.

Ymestynnwn croeso mawr i ddechreuwyr! Dylunir pob sesiwn fel un annibynol, felly mae croeso i chi ymrestru i'r cwrs cyfan, neu i ddewis y sesiynnau sy'n eich siwtio chi gorau.

Ein nod yw i greu awyrgylch croesawgar a chynhwysol i bawb - mae croeso i bob gallu, bob gender a phob corff.

Os oes gennych chi unrhyw gofynion arbennig neu cwestiynnau am hygyrchedd (neu ar unrhyw pwnc arall) yna gyrrwch ebost i iona.yoga.cdf@gmail.com

Achredwyd Iona fel athrawes ioga gan Cylch Prydeinig Ioga, a mae ganddi hi diploma dysgu ioga 500-awr o'r Cylch.

Bydd hanner cost y tocynnau yn mynd tuag at gynnal prosiectau tyfu cymdeithasol Global Gardens. Cliciwch y ddolen isod am ragor o wybodaeth ar y brosiect:

https://www.globalgardensproject.co.uk/

***

Need to breathe, restore, relax? Come join us to unwind in the tranquil setting of Global Gardens' Community Gardens.

Throughout the summer we'll be holding a series of monthly yoga classes themed around the Pancha Prana Vayu, or the five subtle energy flows. At each session we'll be exploring a vayu (energy flow) through gentle movement, breathwork, and relaxation. The class will take place under the apple tree in good weather, or in the cosy classroom space in cooler or wetter weather. Following the class, participants are warmly invited to stay and enjoy the gardens over nourishing cup of herbal tea, with herbs freshly picked from the garden.

Beginners to yoga are warmly welcomed! Each session will be designed as a standalone workshop, so you are welcome to sign up to all five sessions or choose the one/s which suit you.

We aim to create an inclusive and welcoming environment - different bodies, abilities and genders are fully welcome and supported.

If you have any requirements or questions around accessibility (or anything else), please get in touch at iona.yoga.cdf@gmail.com

Iona is a British Wheel of Yoga accredited teacher, with a 500-hour diploma in yoga teaching.

Half of all proceeds from ticket sales will go towards sustaining the Global Gardens Community Growing Project.

For more information on Global Gardens Community Growing Project, follow this link: https://www.globalgardensproject.co.uk/

Share with friends