£42

Multiple Dates

Young Artists Club // Clwb Artistiaid Ifanc

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description


This term our Young Artists Club will be exploring the subject of climate change through art. We will be inspired by artist Rebecca Chesney’s work about flooding showing as part of our exhibition Land Acts. We will also be commemorating the terrible floods in Carmarthenshire in the autumn of 2018.

Bydd y Clwb Artistiaid Ifanc yn archwilio newid yn yr hinsawdd drwy gelf y tymor hwn. Byddwn yn cael ein hysbrydoli gan waith Rebecca Chesney am lifogydd, sy'n rhan o'n harddangosfa Land Acts. Byddwn hefyd yn cofio'r llifogydd ofnadwy a ddigwyddodd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr hydref 2018.

Ages 8 - 11

11am - 1pm

Sept 14 // Medi 14

Sept 28 // Medi 28

Oct 12 // Hydref 12

Oct 26 // Hydref 26

Nov 9 // Tach 9

Nov 23 // Tach 23

£42 per term // y tymor

We apologise that the studio space on the first floor is not accessible to those with restricted mobility // Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.


Share with friends

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved