Free

Young Enterprise North Wales Final and Awards Ceremony 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

YE

Young Enterprise North Wales Final and Awards Ceremony 2017

Conwy Business Centre, Llandudno Junction LL31 9XX

Thursday April 27th

12.30pm


This event brings together student groups across North Wales who have formed a Young Enterprise Company this year.

It will be a great opportunity to meet some of the young people that benefit from our programmes and speak to them about their enterprises and employability skills and attitudes they have developed.


Cystadleuaeth a Seremoni Wobrwyo Menter yr Ifanc Gogledd Cymru 2017

Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno LL31 9XX

Dydd Iau Ebrill 27ain am 12.30yp

Mae'r digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd grwpiau myfyrwyr ar draws Gogledd Cymru sydd wedi ffurfio Cwmni Menter yr Ifanc eleni.
Bydd yn gyfle gwych i gyfarfod â rhai o'r bobl ifanc sy'n elwa o’n rhaglenni a siarad gyda nhw
am eu mentrau a'u sgiliau cyflogadwyedd ac agweddau y maent wedi'u datblyguMore information can be found here: www.young-enterprise.org.uk

Gellir cael mwy o wybodaeth ar gael yma:www.young-enterprise.org.uk


Sponsored by:


Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved