Free

Your NHS WALES STAFF complimentary ticket to Llangollen Food Festival

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llangollen Pavilion

Abbey Road

Llangollen

LL20 8SW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

You complimentary ticket to Llangollen Food Festival 14th or 15th October 2017

Llangollen Food Festival is celebrating its 20th anniversary and would like to commemorate it by saying ‘THANK YOU’ to NHS Wales Staff for all their hard work.

This ticket gives free entry to one person on either Saturday 14th or Sunday 15th 2017, not transferable.

Llangollen Food Festival will be taking place at the Llangollen Pavilion, Abbey Road, Llangollen, LL20 8SW, opening times: 10:00-17:00

Please remember to bring your ID Badge along as proof.

www.llangollenfoodfestival.comTocyn am ddim i Ŵyl Fwyd Llangollen 14 neu 15 Hydref, 2017

Mae Gŵyl Fwyd Llangollen yn dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed a hoffem ddathlu drwy ddweud 'DIOLCH' i staff GIG Cymru am eu holl waith caled.

Mae'r tocyn yn rhoi mynediad am ddim i un person ar naill a’i Ddydd Sadwrn 14eg neu ddydd Sul 15fed Hydref 2017, ni ellir ei drosglwyddo.

Bydd Gŵyl Fwyd Llangollen yn cael ei gynnal ym Mhafiliwn Llangollen, Ffordd yr Abaty, Llangollen, LL20 8SW, amseroedd agor: 10:00-17: 00

Cofiwch ddod â'ch bathodyn adnabod efo chi fel tystiolaeth.

www.llangollenfoodfestival.com

Share with friends

Date and Time

Location

Llangollen Pavilion

Abbey Road

Llangollen

LL20 8SW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved