Free

Yr Esgob William Morgan Bishop William Morgan

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Capel Mynydd Seion

Hill Street

Casnewydd

NP20 1LZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Cwmni mewn Cymeriad yn Cyflwyno Yr Esgob William Morgan

Roedd Yr Esgob William Morgan, pan fu farw yn 1604, yn ddyn tlawd gan adael yn ei ewyllys ychydig o lestri piwter, pum pot blodyn, dau baun a dau alarch. Er hyn, yn ystod ei oes, creodd un o drysorau mwya’ gwerthfawr y genedl - Y Beibl Cymraeg.

Dyma gyfle i gyfarfod â’r Esgob William Morgan mewn perfformiad rhyngweithiol a bywiog. Yn ystod awr hwyliog, cewch eich cludo i galedwch Oes y Tuduriaid a’u cyflwyno i stori rhyfeddol William Morgan - o’i fagwraeth yn Wybrnant i’w ddyrchafiad yn Esgob Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Daw’r plant i ddeall pam fod y Beibl wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg; sut aethpwyd ati i gwblhau’r gwaith; pa effaith a gafodd ar Gymry cyffredin yr oes, a’r waddol anhygoel - goroesiad yr iaith Gymraeg.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Addas i'r teulu cyfan.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bishop William Morgan, when he died in 1604, was a poor man, who left in his will some pewter crockery, five flower pots, two peacocks and two swans. He also left the nation a priceless treasure - a Welsh translation of the Bible.

Meet Bishop William Morgan in an interactive performance. During this entertaining hour, the you will be transported to the hardship of Tudor times, and presented with the remarkable story of William Morgan, from his upbringing at Wybrnant, to his promotion to Bishop of St Asaph Cathedral. They will get to understand why the Bible was translated; how it was done; the effect it had on ordinary Welsh people, and the incredible legacy - the survival of the Welsh language.

Presenting Welsh history with fun and excitement.

Suitable for the whole family.

Share with friends

Date and Time

Location

Capel Mynydd Seion

Hill Street

Casnewydd

NP20 1LZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved