Free

Yr Orsedd - Cyngor AD The Hot Seat - HR Advice

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Cyngor Adnoddau Dynol - dewch i holi! Human Resources advice - come and ask!

About this Event

Bydd Busnes Cymru ar yr Orsedd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â Adnoddau Dynol.

Nid oes angen tocyn i'r digwyddiad yma, medrwch picied draw unrhyw bryd rhwng 10:00-14:00 i gael sgwrs.

Os ydych eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn cael amser, croeso i chi e-bostio post@hwbmenter.cymru i ofyn am amser penodol.

*****************************************************

Business Wales will be in the Hot Seat to answer any questions regarding Human Resources.

You don't need a ticket for this event, you're welcome to drop in any time between 10:00-14:00 .

If you do want to secure a particular time slot, you're welcome to e-mail post@hwbmenter.wales.

_____________________________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gyda Chyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded with European Regional Development Funding through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved