Free

Yr Orsedd - Cywain | The Hot Seat - Cywain

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Cyngor gan Cywain - dewch i holi! Advice from Cywain - come and ask!

About this Event

Nerys Davies, Rheolwr Datblygu Cywain dros Gwynedd ac Ynys Môn yn Yr Orsedd. Mae Cywain yn helpu datblygu cynhyrchwyr bwyd a diod newydd a micro trwy ganolbwyntio ar wneud y mwyaf o gyfleoedd a photensial i dyfu. Cyfle i unrhyw un sy'n cychwyn busnes neu cynnyrch bwyd a diod i dderbyn help a cymorth.

Nid oes angen tocyn i'r digwyddiad yma, medrwch picied draw unrhyw bryd rhwng 10:00-14:00 i gael sgwrs.

Os ydych eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn cael amser, croeso i chi e-bostio post@hwbmenter.cymru i ofyn am amser penodol.

*****************************************************

Nerys Davies, the Cywain Development Manager for Gwynedd & Anglesey is in the Hot Seat. Cywain help develop new & micro food & drink producers by focusing on maximising opportunities and growth potential. An opportunity for anyone starting a food & drink business or product to get help and support.

You don't need a ticket for this event, you're welcome to drop in any time between 10:00-14:00 .

If you do want to secure a particular time slot, you're welcome to e-mail post@hwbmenter.wales.

_____________________________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved