Free

Yr Orsedd - Siambr Fasnach / Chamber of Commerce - Hot Seat

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Jennifer o Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru - Jennifer of West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce.

About this Event

Jennifer o Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru.

Nid oes angen tocyn i'r digwyddiad yma, medrwch picied draw unrhyw bryd rhwng 10:00-14:00 i gael sgwrs.

Os ydych eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn cael amser, croeso i chi e-bostio post@hwbmenter.cymru i ofyn am amser penodol.

*****************************************************

Jennifer of West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce.

You don't need a ticket for this event, you're welcome to drop in any time between 10:00-14:00 .

If you do want to secure a particular time slot, you're welcome to e-mail post@hwbmenter.wales.

_____________________________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gyda Chyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded with European Regional Development Funding through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved