Free

Ysbrydoliaeth i gychwyn Busnes - Inspiration to start a Business

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Adventure Parc Snowdonia

Conway Road

Dolgarrog

LL32 8QE

United Kingdom

View Map

Event description
Meddwl cychwyn busnes ? Dewch i gyfarfod y tim a cyfle i rhwydweithio. Thinking of starting a business? Meet the team and network

About this Event

Dyma gyfle arbennig i gyfarfod tim yr Hwb Menter a Andy Ainscough, rheolwr gyfarwyddwr Adventure Parc Snowdonia.

Mae Andy wedi llywio un o gyrchfannau ymwelwyr mwyaf trawiadol a llwyddiannus Gogledd Cymru o’i ddechreuad annhebygol i’r llwyddiant rhyfeddol y mae heddiw.

Adeiladwyd Adventure Parc Snowdonia ar safle gwaith alwminiwm diffaith a oedd unwaith yn eiddo i'r cawr alwminiwm byd-eang Alcoa.Prynodd Grŵp Ainscough y safle a glanhau 100 mlynedd o wastraff diwydiannol a llygredd yn y cyfnod cyn-adeiladu. Agorodd Surf Snowdonia ar 1 Awst, 2015.

Yn sgil buddsoddiad ychwanegol dros aeaf 2018-19, ehangodd y parc antur ei gynnig yn sylweddol, gyda lansiad Adrenalin Dan Do cwbl dywydd, a chyfleuster cyffrous sy'n cynnwys dringo, ogofa, sleidiau eithafol a phrofiadau ymosodiadau ninja. Fel rhan or digwyddiad fe gewch gyfle i fynd ar Adrenalin Dan Do.

This is a great opportunity to meet the Enterprise Hub team and Andy Ainscough, managing director of Adventure Park Snowdonia

Andy has steered one of North Wales' most spectacular and successful visitor destinations from its unlikely beginnings to the remarkable success it is today.

Adventure Parc Snowdonia was built on the site of a derelict aluminum plant once owned by the global aluminum giant Alcoa. The Ainscough Group purchased the site and cleared 100 years of industrial waste and pollution in the pre-construction phase. Surf Snowdonia opened on August 1, 2015.

This is a great opportunity to meet the Enterprise Hub team and Andy Ainscough, managing director of Adventure Parc Snowdonia

Andy has steered one of North Wales' most spectacular and successful visitor destinations from its unlikely beginnings to the remarkable success it is today.

Adventure Parc Snowdonia was built on the site of a derelict aluminum plant once owned by the global aluminum giant Alcoa. The Ainscough Group purchased the site and cleared 100 years of industrial waste and pollution in the pre-construction phase. Surf Snowdonia opened on August 1, 2015.

With additional investment over the winter of 2018-19, the adventure park significantly expanded its offering, with a re-brand to Adventure Parc Snowdonia and the launch of the all-weather Adrenaline Indoors, and an exciting facility that includes climbing, caving, extreme slides and ninja assault experiences. As part of the event you will have the opportunity to try out some of the activities at Adrenaline Indoors.

Share with friends

Date and Time

Location

Adventure Parc Snowdonia

Conway Road

Dolgarrog

LL32 8QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved