Ysgol Bryn y Mor Family Twmpath/ Twmpath Teulu Ysgol Gymraeg Bryn y Môr.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St Benedict Church Hall

Sketty

Swansea

SA2 0JJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Please join us for the Ysgol Gymraeg Bryn y Mor Family Twmpath fundraiser!

Ysgol Bryn-y-mor invite you to put on your dancing shoes for a right old barnstorming experience with Traditional Celtic Folk Music performed by the brilliant Coppercaillie band.

Date: Saturday March 30th.
Time: 3:00 pm (doors open 2.30 pm)
Venue: St Benedict Catholic Church Hall, Sketty Rd, Uplands SA2 0JJ

Tickets:
£6.00 each

For families with more than two siblings, you only need to pay for the first two children!
Under 3's: Free

Ticket price includes a bowl of cawl.

Drinks and Cakes available to purchase.
Ymunwch â ni mewn Twmpath Teulu i godi arian i Ysgol Gymraeg Bryn y Môr.

Mae Ysgol Gymraeg Bryn y Môr yn eich gwahodd i wisgo eich esgidiau dawnsio ac i ymuno â ni mewn Twmpath a fydd yn hwyl i’r teulu cyfan, gyda cherddoriaeth werin Geltaidd draddodiadol a berfformiwyd gan y grŵp Coppercaillie.

Dyddiad: Dydd Sadwrn, Mawrth 30ain.

Amser: 3:00 yh (drysau ar agor 2.30yh)

Lleoliad: Neuadd Eglwys Gatholig Sant Benedict, Ffordd Sgeti, SA2 0JJ

Tocynnau:

Oedolion: £ 5.00

Plant: £ 2.50

Plant o dan 3: Am ddim

Pris tocyn yn cynnwys powlen o gawl

Diodydd l a Chacennau ar gael i'w prynu.

Share with friends

Date and Time

Location

St Benedict Church Hall

Sketty

Swansea

SA2 0JJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved