Free

Ysgol Feddygol i Abertawe, Gorllewin Cymru, a'r Byd / A Medical School for...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Grove Lecture Theatre

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Swansea Medical School


Organised in partnership with Swansea University


Professor Julian Hopkin FLSW was the founding Head of Swansea University Medical School, where he is now Professor of Experimental Medicine. With a background in clinical teaching and medical research, he is an international authority in the genetics of asthma. He won the Daiwa-Adrian Prize for his work in this area in 2001, and was awarded a CBE for services to medicine in 2011. He is Chair of Trustees at the St David’s Medical Foundation.

Professor Keith Lloyd FLSW is Dean and Head of Swansea University Medical School. He is a clinical academic specialising in psychiatry, and works as a psychiatrist for Abertawe Bro Morgannwg University Health Board. He is Chair of the Welsh Psychiatric Society, and Senior Research Leader for Health and Care Research Wales. He also chairs the board of Samaritans Cymru.

Professors Hopkin and Lloyd are distinguished Fellows of the Learned Society of Wales.

Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.


Yr Athro Julian Hopkin FLSW oedd Pennaeth sefydlu Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe, ac mae bellach yn Athro Meddygaeth Arbrofol yno. Gyda chefndir mewn addysgu clinigol ac ymchwil meddygol, mae’n awdurdod rhyngwladol ar eneteg asthma. Enillodd Wobr Daiwa-Adrian am ei waith yn y maes hwn yn 2001, a dyfarnwyd CBE iddo am wasanaethau i feddygaeth yn 2011. Mae’n Gadeirydd Ymddiriedolwyr Sefydliad Meddygol Dewi Sant.

Yr Athro Keith Lloyd FLSW yw Deon a Phennaeth Ysgol Meddygaeth Abertawe. Mae’n academydd clinigol yn arbenigo mewn seiciatreg, ac mae’n gweithio fel seiciatrydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Mae’n Gadeirydd Cymdeithas Seiciatrig Cymru, ac yn Uwch Arweinydd Ymchwil ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae hefyd yn cadeirio bwrdd Samariaid Cymru.

Mae’r Athro Hopkin a’r Athro Lloyd yn Gymrodyr nodedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Grove Lecture Theatre

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved