Free

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru 2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Ams...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

City Hall / Neuadd y Ddinas

Cathays Park

Cardiff /Caerdydd

CF10 3ND

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Wales School for Social Care Research

2nd Annual Conference: ‘The Time is right’

Strengthening links between social care research and practice

14th February 2018, City Hall, Cardiff

Our second Annual Conference will explore the dynamic connections between social care research and practice, and how links can be strengthened in ways that create positive impact.

A number of key developments are happening across Wales, such as the Wales Social Care Research Strategy (2017-2022), which build on the past and herald new possibilities to join together practice, public involvement and research for social change. We think the time is right to strengthen links between social care research and practice.

During the conference, the Wales Social Care Research Strategy (2017-2022) will be launched by the Minister for Children and Social Care, Huw Irranca-Davies AM and the conference will offer a mix of interesting, topical presentations and practical workshops.

Please get in touch with us if you have any questions : info@walessscr.org / 01792 604922

Click here for the agenda


Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

2il Gynhadledd Flynyddol: ‘Mae’r Amser yn iawn’

Cryfhau cysylltiadau rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol

14eg Chwefror 2018, Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Bydd ein hail Gynhadledd Flynyddol yn archwilio’r cysylltiadau dynamig rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol, a sut mae modd cryfhau cysylltiadau mewn ffyrdd sydd yn creu effaith bositif.

Mae nifer o ddatblygiadau allweddol yn digwydd ar draws Cymru, megis Strategaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru (2017-2022), sydd yn adeiladu ar y gorffennol a rhagflaenu posibiliadau newydd i ddwyn ynghyd ymarfer, cynnwys y cyhoedd ac ymchwil er newid cymdeithasol. Rydym o’r farn bod yr amser yn iawn i gryfhau’r cysylltiadau rhwng ymchwil ac ymarfer ym maes gofal cymdeithasol.

Yn ystod y gynhadledd, caiff Strategaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru (2017-2022) ei lansio gan y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies AC, a bydd y gynhadledd yn gymysgedd o gyflwyniadau diddorol, testunol a gweithdai ymarferol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn: info@walessscr.org / 01792 604922


Dyma’r agenda ar gyfer y dydd.

Share with friends

Date and Time

Location

City Hall / Neuadd y Ddinas

Cathays Park

Cardiff /Caerdydd

CF10 3ND

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved