Free

ZAPISY do Polskiej Szkoły Sobotniej "Akademia Młodego Polaka" w Milton Keyn...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Milton Keynes

Milton Keynes

United Kingdom

Friends Who Are Going
Event description

Description

Polish Centre Milton Keynes zaprasza do zapisania Państwa dzieci do nowej Polskiej Szkoły Sobotniej "Akademia Młodego Polaka".

Spotkanie organizacyjne z rodzicami oraz formalna rejestracja uczniów będzie miała miejsce po spotkaniu Rady Pedagogicznej, w sobotę 24.06.2017 o13:00 w Shenley Brook End School, Wallbank Grove, Shenley Brook End, Milton Keynes MK5 7ZT.

Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu program nauczania, strukturę szkoły, cele, oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Nauczanie odbywa się w systemie semestralnym. Semestr jesienno- zimowy (15 sobót) i semestr wiosenno- letni (15 sobót). Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego realizowane są przez szkołę nieodpłatnie. Szkoła będzie realizowała program uroczystości okolicznościowych, zgodnych z kalendarzem i planem pracy.


OPŁATY Pierwsze dziecko Drugie i kolejne dziecko
WPISOWE
(jednorazowe) 50 GBP 10 GBP (80% zniżki)

SEMESTR
jesieno- ziomowy 100 GBP 90 GBP (20% zniżki)

SEMESTR
wiosenno- letni 100 GBP 90 GBP (20% zniżki)


Kadra pedagogiczna korzysta z najnowszych metod dydaktycznych i merytorycznych, zgodnie z program szkoleń Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM oraz realizuje program pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej, co gwarantuje wysoką jakość nauczania.
Kadra pedagogiczna posiada aktualne DBS. Podczas zajęć, Designated Safeguarding Lead oraz First Aider będą dbali o bezpieczeństwo dzieci.

Akademia Młodego Polaka to szoła języka polskiego z elementami historii i geografii, sztuki i muzyki. Edukacja muzyczna i plastyczna dostępna jest na wszystkich poziomach nauczania i prowadzona jest przez artystę muzyka i plastyka z przygotowaniem pedagogicznym, bez dodatkowych opłat.

Akademia Młodego Polaka oferuje:

- rzetelnych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z dużym doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako drugiego,
- sprawdzone, urozmaicone, aktywne (drama) oraz innowacyjne metody nauczania,
- indywidualne podejście do ucznia w każdym wieku,
- nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne z elementami muzykoterapii i logoterapii,
- rytmikę z elementami gimnastyki korekcyjnej i logorytmikę,
- nauczanie elementów historii i geografii,
- przygotowanie do egzaminów GCSE dla uczniów starszych,
- zajęcia ze sztuki prowadzone przez artystę plastyka, oraz zajęcia muzyczne prowadzone przez arystę muzyka, na wszystkich poziomach nauczania,
- przygotowanie i udział uczniów w uroczystościach, konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
- zapoznanie uczniów z tradycjami, zwyczajami i obrzędami polskimi.

Uczniowie w naszej szkole będą zdobywali wiedzę z obszarów:
- mówienie, słuchanie, rozumienie,
- nauka czytania i pisania,
- nabywanie wiedzy o własnym kraju oraz kształcenie świadomości narodowej,
- umiejętności społeczne,
- ortografia i gramatyka języka polskiego.

Głównym calem nauczania jezyka polskiego jako drugiego nie jest tylko kształcenie u uczniów umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych, ale też umożliwienie zdobycia podstawowych informacji o kulturze i społeczeństwie kraju pochodzenia swoich przodków, identyfikowania się z kulturą i tradycją polską, zachowując szacunek do odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

Uczeń poprzez poznanie klasycznych tekstów polskiej literatury rozwija zainteresowania językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego, a w kontakcie z dziełami kultury kształtuje swoją hierarchię wartości i wrażliwość, poczucie własnej tożsamości. Poprzez skuteczną komunikację w różnych sytuacjach, uczeń kształci umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych także umiejętności negocjowania, formułowania własnych sądów i argumentowania. Poprzez kontakt z dziełami literatury uczeń kształtuje postawę humanistyczną, np. tolerancji, uczciwosci, sprawiedliwości, odwagi cywilnej, empatii, szacunku dla innych ludzi oraz odpowiedzialności.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE na spotkanie organizacyjne.

Share with friends

Date and Time

Location

Milton Keynes

Milton Keynes

United Kingdom

Save This Event

Event Saved