Free

Zero Waste Conference Hosted by Food Innovation Wales with Business Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Food Centre Wales

Horeb

SA44 4JG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynhadledd Di-Wastraff

Pecynnu | Effeithlonrwydd Ynni | Datblygiad Cynnyrch | Gwastraff Cynhyrchion

Cynyddwch maint eich elw a chanolbwyntiwch ar dyfu eich busnes gyda phrosesau effeithlon, lleihad mewn gwastraff a chwrdd a gofynion cwsmeriaid.

Dyma gynhadledd un-dydd gyda sgyrsiau gan arbenigwyr o'r diwydiant, sesiynau rhyngweithiol a chyfarfodydd cynghori unigol. Bydd cyfle hefyd i gael taith o gwmpas yr Hwb Arloesi a Chynhyrchu.


Zero Waste Conference

Packaging | Energy Efficiency | Product Development | Production Waste

Increase your profit margins and focus on growing your business with efficient processes, reducing waste and meeting modern customer requirements.

A one-day conference with keynotes from Industry experts, Interactive sessions and 1:1 advisory meetings. You will also have the opportunity to have a tour of the Innovation and Manufacturing Hub.

_____________________________________

Cadwch eich lle ar gyfer Cynhadledd Di-Wastraff yng Nghanolfan Fwyd Cymru, Horeb.

Bwriedir targedu busnesau bwyd o Gymru i rannu gwybodaeth technegol trwy'r ddigwyddiad yma, a mae llefydd yn gyfyng. Os ydych yn gorff sy'n cynnig cymorth i fusnesau bwyd, cysylltwch gyda ni ar gyfer lle. Caiff agenda llawn ei anfon atoch yn fuan, ond yn y cyfamser nodwch eich diddordeb yn gynnar i sicrhau eich lle. Caiff eich lle ei gadarnhau pan fyddwch yn cofrestru eich manlyion llawn ar y ffurlen cofrestru caiff ei anfon atoch o fewn yr wythnosau nesaf.

Pre-register for the Zero Waste Conference at Food Centre Wales, Horeb.

This is a knowledge transfer event specifically targeted towards Food Businesses in Wales and spaces are limited. If you are a support agency or intermediary who would like to attend, please get in touch to check availability. A full agenda and registration form will be forwarded to interested parties shortly, but pre-registration reserves your places at this space restricted event. Your place on the conference will be confirmed following completion of the full registration form.

________________________________


Defnydd Data

Mae eich data chi yn bwysig i ni. Byddwn yn cadw eich manylion yn ddiogel yn unol a pholisiau preifatrwydd Busnes Cymru, Arloesi Bwyd Cymru a Hwylus Cyf. Ariennir y digwyddiad yma thrwy gyllideb Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a defnyddir data ar gyfer pwrpasau monitro yn unig.

Data Use

Your data is important to us. We will keep your data secure in line with the privacy policies of Business Wales, Food Innovation Wales and Hwylus Cyf. This event is funded by Welsh Government through the European Regional Development Fund and information will be used for monitoring purposes only.

Share with friends

Date and Time

Location

Food Centre Wales

Horeb

SA44 4JG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved