Skip Main Navigation
Page Content

Ротаракт клуб "Варна-Евскиноград"

Ротаракт е програма на Ротари за млади лидери на възраст от 18 до 30 години. Rotaract означава Rotary in Action - Ротари в действие и ангажира младежта - онази активна обществена енергия, която се отличава с висока продуктивност и чийто основен ресурс е творческа енергия. Ротаракт клубовете са част от глобалните усилия за постигане на мир и международно разбирателство в света, реализиращи се на местно ниво и разполагащи с ресурсите на Ротари Интернешънъл и фондацията Ротари.

 

Ротаракт клуб Варна-Евксиноград е чартиран през 2011 година и има 24 членове.

Клубът ежегодно организира проектите Шеметна Варна, Следваща Стъпка,

Нощ в библиотеката, Купи и Дари и други.

Save This Event

Event Saved