Organiser profile image

Գործարարության աջակցման գրասենյակ

http://www.bso.am

Գործարարության աջակցման գրասենյակը հիմնադրվել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից և նպատակ ունի Հայաստանում խրախուսել համագործակցությունն ու քաղաքականության շուրջ կառուցողական երկխոսությունը պետության և մասնավոր հատվածի միջև:

Մեր առաքելությունն է վերհանել գործարար միջավայրի վրա ազդող հիմնախնդիրները, կառավարությանը տրամադրել տեխնիկական աջակցություն բացահայտված խոչընդոտների հաղթահարման ռազմավարությունների/բարեփոխումների մշակման գործընթացում` զուգահեռաբար անցկացնելով խորհրդակցություններ գործարար համայնքի հետ և փոխանցելով առաջարկվող բարեփոխումների մասին վերջիններիս արձագանքը կառավարությանը:

#ԲիզնեսնԸնդդեմCOVID19 նախաձեռնության շրջանակներում մեր գրասենյակը, համագործակցելով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և ներդրումների աջակցման կենտրոնի հետ, կազմակերպել է վեբինարների շարք, ինչպես նաև անհատական խորհրդատվության տոմսակներ՝ ներգրավելով Հայաստանի լավագույն խորհրդատուներին:

#ԲիզնեսնԸնդդեմCOVID19 նախաձեռնության շրջանակներում գործում է կարևոր պայման` յուրաքանչյուր կազմակերպություն կարող է ձեռք բերել ոչ ավել, քան 2 տոմսակ: