Skip Main Navigation
Page Content

Academi Busnes Gogledd Cymru / North Wales Business Academy

Please scroll down for English translation...

Cynlluniwyd Academi Busnes Gogledd Cymru gyda chi mewn golwg. Cewch wybod yn union beth y dylech ei wneud i sicrhau bod eich busnes yn tyfu a’ch llwyddiant yn gynaliadwy. Gadewch i ni'ch helpu i ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth fusnes ac i greu rhaglen o sesiynau dysgu cryno a phenodol er mwyn i'ch busnes dyfu.

Mae'r prosiect arloesol hwn yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn elwa ar ddoniau, sgiliau ac arbenigedd Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

----

The North Wales Business Academy was designed with you in mind. We take the guess work out of business growth and are here to support your sustainable success. Let us help you focus on developing your business strategy and to create your bite-size, bespoke programme to address your business growth needs.

This innovative project, part funded by the European Social Fund, through the Welsh Government, harnesses the collective talents, skills and expertise of Grŵp Llandrillo Menai, Bangor University, Wrexham Glyndŵr University and Coleg Cambria.

Save This Event

Event Saved