Organiser profile image

Academi Heddwch Cymru

https://www.wcia.org.uk/academiheddwch/

Diben yr Academi Heddwch yw ymestyn traddodiad cryf Cymru o ran hyrwyddo a gweithio dros heddwch, drwy ddatblygu a chydgysylltu cymuned o ymchwilwyr annibynnol mewn meysydd cysylltiedig. Bydd Academi Heddwch Cymru yn gweithio i sicrhau bod lle cadarn i heddwch ar agenda genedlaethol Cymru ac ar y llwyfan cenedlaethol, drwy gyfrwng y rhwydwaith byd-eang o sefydliadau heddwch sydd eisoes yn bodoli.

Academi Heddwch’s aim is to extend Wales’ strong tradition of peace-making and peace-promotion, by developing and coordinating an independent community of researchers in related fields. Academi Heddwch Cymru will work to place peace firmly on Wales’ national agenda, and on the international stage working through the existing global network of peace institutes.

Sorry, there are no upcoming events