Skip Main Navigation
Page Content

Academi Wales

Great leadership through learning

 

Academi Wales is the centre for excellence in leadership and management for public services in Wales. Established in September 2012, Academi Wales provides an environment for leaders to work together to further develop strategic thinking, systems leadership capabilities and to identify adaptive solutions to pan-sector and community-based issues.

www.gov.wales/academiwales

 

Arweiniad gwych trwy ddysgu

 

Academi Wales yw’r ganolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth a rheolaeth yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd ym mis Medi 2012 mae Academi Wales yn darparu amgylchedd lle gall arweinwyr weithio gyda’i gilydd i ddatblygu rhagor ar feddwl strategol, galluoedd arwain systemau a chanfod atebion addasol i faterion ar draws y sector a materion cymunedol.

www.llyw.cymru/academiwales

Save This Event

Event Saved