Skip Main Navigation
Page Content

Arloesi Gwynedd Wledig

Mae Arloesi Gwynedd Wledig (LEADER) yn rhan o gynllun Datblygu Gwledig a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru a fydd yn cefnogi gweithgareddau yng Ngwynedd rhwng 2015 a 2020. Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn ceisio cefnogi ymatebion arloesol i gyfleoedd neu fygythiadau sydd yn ein hwynebu yng Ngwynedd.

Arloesi Gwynedd Wledig (LEADER) is part of the Rural Developemnt Programme which is an EU and Welsh Government funded project that will support activities in Gwynedd between 2015 and 2020. Arloesi Gwynedd Wledig seeks to support innovative responses to opportunities or challenges faced in Gwynedd.

agw logo strip

 

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved