Skip Main Navigation
Page Content

Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn  (LEADER) yn rhan o gynllun Datblygu Gwledig a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru a fydd yn cefnogi gweithgareddau yng Ngwynedd rhwng 2015 a 2020. Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn yn ceisio cefnogi ymatebion arloesol i gyfleoedd neu fygythiadau sydd yn ein hwynebu.

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn yn cael eu cydlynu gan Menter Môn.

Arloesi Gwynedd Wledig & Arloesi Môn (LEADER) are part of the Rural Developemnt Programme which is an EU and Welsh Government funded project that will support activities in Gwynedd & Anglesey between 2015 and 2020. Arloesi Gwynedd Wledig & Arloesi Môn seek to support innovative responses to opportunities or challenges faced.

Arloesi Gwynedd Wledig and Arloesi Môn ar both coordinated by Menter Môn.

Save This Event

Event Saved