Skip Main Navigation
Page Content

Arts and Education Network: South East Wales | Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru

The Arts and Education Network: South East Wales is part of a major new Welsh Government/Arts Council of Wales project, and is made up of professionals sharing their knowledge and experience of arts projects in schools with each other.

 

Mae'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru, sy’n rhan o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, yn cynnwys gweithwyr proffesiynol yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiad o brosiectau celfyddydau mewn ysgolion gyda’i gilydd.

 

artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

07717 743292  |  07717 743639

Save This Event

Event Saved