Skip Main Navigation
Page Content

Arts and Education Network: South East Wales Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru

The Arts and Education Network: South East Wales, part of a major new Welsh Government/Arts Council of Wales project, is made up of professionals sharing their knowledge and experience of art projects in schools with each other.
 
Mae’r  Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru, sy’n rhan o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, yn cynnwys gweithwyr proffesiynol yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiad o brosiectau celfyddydau mewn ysgolion gyda’i gilydd.

 

artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk
07717 743292 /  07717 743639

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved