Skip Main Navigation
Page Content

Arts and Education Network: South East Wales | Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

The Arts and Education Network: South East Wales is part of a Welsh Government and Arts Council of Wales project 'Creative Learning through the Arts - an Action Plan for Wales'. We're a network of teaching and creative professionals sharing their knowledge and experience of arts projects in schools, and offers free CPD opportunities, mentoring with Arts Champions, advise and funding.

Mae'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn rhan o brosiect Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru 'Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau - Cynllun Gweithredu i Gymru'. Mae'n rhwydwaith o weithwyr proffesiynol addysgu a chreadigol sy'n rhannu eu gwybodaeth a'u profiad o brosiectau celfyddydol mewn ysgolion, ac yn cynnig DPP, mentora, cynghori a chyfleoedd ariannu. 

Get in touch | Cysylltwch â ni:

artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

07717 743292  |  07717 743639

Save This Event

Event Saved