Skip Main Navigation
Page Content

B-Enterprising / B-Fentrus

B-Enterprising organises a variety of events for students and graduates from all degree subjects. These may take the form of presentations and interactive workshops delivered by external consultants and local entrepreneurs, or participation in local, pan-Wales or national events. Whether you only have an hour, a day, or multiple days to spare, there is likely to be an event to suit you. You can also earn Bangor Employability Award points for all B-Enterprising activities so you can get recognition from the University for the valuable transferable skills you're developing!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae B-Fentrus yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau i fyfyrwyr a graddedigion o bob pwnc gradd. Gall y rhain fod ar ffurf cyflwyniadau a gweithdai rhyngweithiol a ddarperir gan ymgynghorwyr allanol ac entrepreneuriaid lleol, neu gallant olygu gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol, dros Gymru gyfan, neu ar draws y DU. P’un a fo gennych hanner awr yn unig, diwrnod, neu sawl diwrnod yn rhydd, y tebygolrwydd yw y bydd digwyddiad addas ar eich cyfer.


Save This Event

Event Saved