Organiser profile image

BECTU

BECTU sector o Prospect yw undeb y cyfryngau ac adloniant.

Mae'r sectorau a gwmpesir yn cynnwys darlledu, ffilm, cynhyrchu annibynnol, theatr a'r celfyddydau, hamdden a chyfryngau digidol.

Am fwy o wybodaeth am BECTU a'r gwasanaethau ewch i www.bectu.org.uk

-----------------------------------------------

BECTU a sector of Prospect is the UK's media and entertainment trade union.

Sectors covered include broadcasting, film, independent production, theatre and the arts, leisure and digital media.

For further information on BECTU and its services visit www.bectu.org.uk

 

Sorry, there are no upcoming events