Skip Main Navigation
Page Content

Berättarnätet ÖST

Berättarnätet Öst (BNÖ) är en ideell förening som samlar berättarentusiaster från östra Mellansverige. Vi verkar för att utveckla och etablera den muntliga berättarkonsten. Föreningen bildades januari 2003. För närvarande är vi cirka 90 betalande medlemmar med många olika bakgrunder och inriktningar på vårt berättande. Vi är också en del av Berättarnätet Sverige.

På Under Kastanjen vid Brända Tomten i Gamla Stan, Stockholm, träffas vi regelbundet för att berätta själva eller bara lyssna till andras historier. Det kostar 50 kr i inträde för den som inte är medlem. Vid det här laget har vi genomfört ett 80-tal berättarkvällar med i genomsnitt 40 besökare. ABF Stockholm bidrar till lokalhyran. Du hittar nästa berättarkväll i kalendern till höger på första sidan.

Save This Event

Event Saved