Blaenau Gwent and Caerphilly Workforce Development

Ni yw Gwasanaeth Datblygu'r Gweithlu ar gyfer y Sector Gofal Cymdeithasol yn ardal Blaenau Gwent a Chaerffili.

Trwy arloesi a datblygu, rydyn ni'n darparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol, arweinyddiaeth a rheolaeth, addysg, hyfforddiant a thrawsnewid digidol.

Pwy yw ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr ni?

Rydyn ni'n eich croesawu chi ar ein digwyddiadau ni os ydych chi'n gweithio i'r sector gofal cymdeithasol yn ardal Blaenau Gwent a Chaerffili, neu'n ystyried gweithio yn yr ardal. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, y sector preifat, y sector gwirfoddol, gofalyddion cyflogedig a gofalyddion di-dâl.

Os ydych chi'n gweithio i un o’n sefydliadau partner agos ni fel y gwasanaeth iechyd, yr heddlu neu’r gwasanaeth prawf, cysylltwch â ni gan ein bod ni bob amser yn hoffi helpu.

We are the Workforce Development Service for the Social Care Sector within the Blaenau Gwent and Caerphilly area.

Through innovation and development we deliver opportunities for professional development, leadership and management, education, training, and digital transformation.

Who are our customers and colleagues?


We welcome you on our events if you work in the area of Blaenau Gwent and Caerphilly boroughs, or are thinking of working in the area for the social care sector. This includes local authority social services, the private sector, voluntary sector, paid carers and unpaid carers.

If you work for one our close partner organisations such as health, police or probation, please get in contact, we are happy to help.

Ni yw Gwasanaeth Datblygu'r Gweithlu ar gyfer y Sector Gofal Cymdeithasol yn ardal Blaenau Gwent a Chaerffili.

Trwy arloesi a datblygu, rydyn ni'n darparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol, arweinyddiaeth a rheolaeth, addysg, hyfforddiant a thrawsnewid digidol.

Pwy yw ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr ni?

Rydyn ni'n eich croesawu chi ar ein digwyddiadau ni os ydych chi'n gweithio i'r sector gofal cymdeithasol yn ardal Blaenau Gwent a Chaerffili, neu'n ystyried gweithio yn yr ardal. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, y sector preifat, y sector gwirfoddol, gofalyddion cyflogedig a gofalyddion di-dâl.

Os ydych chi'n gweithio i un o’n sefydliadau partner agos ni fel y gwasanaeth iechyd, yr heddlu neu’r gwasanaeth prawf, cysylltwch â ni gan ein bod ni bob amser yn hoffi helpu.

We are the Workforce Development Service for the Social Care Sector within the Blaenau Gwent and Caerphilly area.

Through innovation and development we deliver opportunities for professional development, leadership and management, education, training, and digital transformation.

Who are our customers and colleagues?


We welcome you on our events if you work in the area of Blaenau Gwent and Caerphilly boroughs, or are thinking of working in the area for the social care sector. This includes local authority social services, the private sector, voluntary sector, paid carers and unpaid carers.

If you work for one our close partner organisations such as health, police or probation, please get in contact, we are happy to help.

Events