Skip Main Navigation
Page Content


BookTrust is the UK’s largest children’s reading charity. We work to inspire a love of reading in children because we know that reading can transform lives. 

BookTrust yw elusen ddarllen plant fwyaf y DU. Rydym ni’n gweithio er mwyn ysbrydoli cariad at ddarllen ymysg plant am ein bod ni’n gwybod y gall darllen drawsnewid bywydau.

Save This Event

Event Saved