Brainpool

Vi ger särskilt begåvade unga utrymme att dela och utveckla stora tankar tillsammans med varandra, inspiratörer, visionära företag och akademiska institutioner.

www.brainpoolsweden.com

Vi ger särskilt begåvade unga utrymme att dela och utveckla stora tankar tillsammans med varandra, inspiratörer, visionära företag och akademiska institutioner.

www.brainpoolsweden.com

Events