Cambria For Business

Cambria For Business is the new name for Coleg Cambria’s business services. We are one of the largest providers of education and training in Wales and the North West with an excellent reputation for skills delivery and strong relationships with local, regional and national employers. We have worked with thousands of businesses of all sizes delivering high quality, flexible training and development which meets the needs of industry.

 

Cambria Ar Gyfer Busnes yw’r enw newydd ar gyfer gwasanaethau busnes Coleg Cambria. Rydym yn un o’r darparwyr addysg a hyfforddiant mwyaf yng Nghymru a Gogledd-orllewin Lloegr ac mae gennym enw da rhagorol am gyflwyno sgiliau ac am ein perthnaseddau cadarngyda chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
Rydym wedi gweithio gyda miloedd o fusnesau o bob maint, gan gyflwyno cyrsiau hyfforddi a datblygu safon uchel a hyblyg sy’n diwallu anghenion diwydiant.

Cambria For Business is the new name for Coleg Cambria’s business services. We are one of the largest providers of education and training in Wales and the North West with an excellent reputation for skills delivery and strong relationships with local, regional and national employers. We have worked with thousands of businesses of all sizes delivering high quality, flexible training and development which meets the needs of industry.

 

Cambria Ar Gyfer Busnes yw’r enw newydd ar gyfer gwasanaethau busnes Coleg Cambria. Rydym yn un o’r darparwyr addysg a hyfforddiant mwyaf yng Nghymru a Gogledd-orllewin Lloegr ac mae gennym enw da rhagorol am gyflwyno sgiliau ac am ein perthnaseddau cadarngyda chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
Rydym wedi gweithio gyda miloedd o fusnesau o bob maint, gan gyflwyno cyrsiau hyfforddi a datblygu safon uchel a hyblyg sy’n diwallu anghenion diwydiant.

Events

Sorry, there are no upcoming events