Cambria University Centre

Cambria offers degree level courses in a wide variety of subjects: Agriculture, Business; Computing; Health & Social Care; Childcare; Education; Teaching; Engineering; Construction; Hospitality; Sports; Animal Management and Offender Management. 

All our degree level courses are validated by some of the best universities in the UK.

Our current partners are Swansea University, Aberystwyth University, University of Chester, Liverpool John Moores University and Wrexham Glyndŵr University.

 

Visit our website - https://www.cambria.ac.uk/higher-education/

 

View our 2019/20 Higher Education Guide - https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2019/03/CC-HE-GUIDE-48PP-ENG-March-2019-FINAL_compressed.pdf

 

 

Mae Cambria yn cynnig cyrsiau lefel gradd mewn nifer eang o bynciau:

Adeiladu; Addysg; Addysgu; Amaethyddiaeth, Busnes; Cyfrifiadura; Chwaraeon; Gofal Iechyd a Chymdeithasol; Gofal Plant; Lletygarwch; Peirianneg; Rheoli Anifeiliaid a Rheoli Troseddwyr.

Caiff pob un o'n cyrsiau lefel gradd eu dilysu gan rai o brifysgolion gorau’r DU.

Ein partneriaid presennol yw Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caer,

Prifysgol John Moores Lerpwl a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Ewch i'n gwefan - https://www.cambria.ac.uk/higher-education/?lang=cy 

 

Edrychwch ar ein Canllaw Addysg Uwch 2019/20 -  https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2019/03/CC-HE-GUIDE-48PP-WEL-March-2019-v2-FINAL_compressed.pdf

Cambria offers degree level courses in a wide variety of subjects: Agriculture, Business; Computing; Health & Social Care; Childcare; Education; Teaching; Engineering; Construction; Hospitality; Sports; Animal Management and Offender Management. 

All our degree level courses are validated by some of the best universities in the UK.

Our current partners are Swansea University, Aberystwyth University, University of Chester, Liverpool John Moores University and Wrexham Glyndŵr University.

 

Visit our website - https://www.cambria.ac.uk/higher-education/

 

View our 2019/20 Higher Education Guide - https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2019/03/CC-HE-GUIDE-48PP-ENG-March-2019-FINAL_compressed.pdf

 

 

Mae Cambria yn cynnig cyrsiau lefel gradd mewn nifer eang o bynciau:

Adeiladu; Addysg; Addysgu; Amaethyddiaeth, Busnes; Cyfrifiadura; Chwaraeon; Gofal Iechyd a Chymdeithasol; Gofal Plant; Lletygarwch; Peirianneg; Rheoli Anifeiliaid a Rheoli Troseddwyr.

Caiff pob un o'n cyrsiau lefel gradd eu dilysu gan rai o brifysgolion gorau’r DU.

Ein partneriaid presennol yw Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caer,

Prifysgol John Moores Lerpwl a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Ewch i'n gwefan - https://www.cambria.ac.uk/higher-education/?lang=cy 

 

Edrychwch ar ein Canllaw Addysg Uwch 2019/20 -  https://www.cambria.ac.uk/wp-content/uploads/2019/03/CC-HE-GUIDE-48PP-WEL-March-2019-v2-FINAL_compressed.pdf

Events