Cardiff Metropolitan University

Cardiff Metropolitan University, or ‘Cardiff Met’ to those of us who work and study here, is a positive, friendly and internationally focused University with a strong reputation for our work with industry and the professions.

Our University’s purpose is to deliver high quality education, research and innovation in partnership with our students and employers. In working together, our aim is to ensure you achieve your full potential and enable you to make an outstanding graduate-level contribution to society, the economy and culture in Wales and the wider world.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd, neu ‘Met Caerdydd’ i’r rheini ohonom sy’n gweithio ac yn astudio yma, yn Brifysgol gadarnhaol a chyfeillgar sydd â ffocws rhyngwladol ac mae ganddi enw da am ei gwaith gyda diwydiant a’r proffesiynau.

Diben ein Prifysgol yw darparu addysg o ansawdd, ymchwil ac arloesi mewn partneriaeth â’n myfyrwyr a’n cyflogwyr. Trwy gydweithio, ein nod yw sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial llawn a’ch galluogi i wneud cyfraniad rhagorol ar lefel graddedig at gymdeithas, yr economi a diwylliant yng Nghymru a’r byd tu hwnt.

Cardiff Metropolitan University, or ‘Cardiff Met’ to those of us who work and study here, is a positive, friendly and internationally focused University with a strong reputation for our work with industry and the professions.

Our University’s purpose is to deliver high quality education, research and innovation in partnership with our students and employers. In working together, our aim is to ensure you achieve your full potential and enable you to make an outstanding graduate-level contribution to society, the economy and culture in Wales and the wider world.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd, neu ‘Met Caerdydd’ i’r rheini ohonom sy’n gweithio ac yn astudio yma, yn Brifysgol gadarnhaol a chyfeillgar sydd â ffocws rhyngwladol ac mae ganddi enw da am ei gwaith gyda diwydiant a’r proffesiynau.

Diben ein Prifysgol yw darparu addysg o ansawdd, ymchwil ac arloesi mewn partneriaeth â’n myfyrwyr a’n cyflogwyr. Trwy gydweithio, ein nod yw sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial llawn a’ch galluogi i wneud cyfraniad rhagorol ar lefel graddedig at gymdeithas, yr economi a diwylliant yng Nghymru a’r byd tu hwnt.

Events

Sorry, there are no upcoming events