CGGSG / CAVS

CAVS is an independent charity and the umbrella body for the third sector in Carmarthenshire. We provide information, guidance and support to organisations and community groups enabling them to become sustainable and effective.

Mae CAVS yn elusen annibynnol, y corff ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn Sir Gâr. Mae CAVS yn cynnig gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth i fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.

CAVS is an independent charity and the umbrella body for the third sector in Carmarthenshire. We provide information, guidance and support to organisations and community groups enabling them to become sustainable and effective.

Mae CAVS yn elusen annibynnol, y corff ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn Sir Gâr. Mae CAVS yn cynnig gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth i fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi i ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.

Events