Skip Main Navigation
Page Content

Children's Commissioner for Wales | Comisiynydd Plant Cymru

 

What do we do?

 

 Support children and young people to find out about children’s rights
Listen to children and young people to find out what’s important to them
Advise children, young people and those who care for them if they feel they’ve got nowhere else to go with their problems
Influence government and other organisations who say they’re going to make a difference to children’s lives, making sure they keep their promises to children and young people
Speak up for children and young people nationally on important issues – being the children’s champion in Wales

 

We work for every child and young person in Wales who is under 18, or 25 years old if they’ve been in care.

 

 

Who is the Children’s Commissioner?

Sally Holland is the current Children’s Commissioner for Wales, a post she’s held since April 2015.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beth yw rôl y Comisiynydd Plant?

 

Cefnogi plant a phobl ifanc i gael gwybod am hawliau plant
Gwrando ar blant a phobl ifanc i ddarganfod beth sy’n bwysig iddyn nhw
Cynghori plant, pobl ifanc a’r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw os byddan nhw’n teimlo eu bod nhw’n methu mynd â’r problemau at neb arall
Dylanwadu ar y llywbodaeth a chyrff eraill sy’n dweud eu bod nhw’n mynd i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, gan wneud yn siwr eu bod nhw’n cadw eu haddewidion i blant a phobl ifanc
Codi llais dros blant a phobl ifanc yn genedlaethol ar faterion pwysig – bod yn bencampwr i blant Cymru.

 

Rydyn ni’n gweithio dros bob plentyn a pherson yng Nghymru sydd o dan 18, neu o dan 25 oed, os ydyn nhw wedi bod mewn gofal.

 

 

Pwy yw’r Comisiynydd Plant?

Sally Holland yw’r Comisiynydd Plant; mae hi wedi llenwi’r rôl yma ers Ebrill 2015.

 

 

Sorry, there are no upcoming events
Sorry, there are no past events

Save This Event

Event Saved