Skip Main Navigation
Page Content

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru = Equality and Human Rights Commission in Wales

The Equality and Human Rights Commission in Wales champions equality and human rights for all, working to eliminate discrimination, reduce inequality, protect human rights and to build good relations, ensuring that everyone has a fair chance to participate in society.

 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb, yn gweithio i ddileu gwahaniaethu, lleihau anghydraddoldeb, diogelu hawliau dynol a meithrin perthynas dda, gan sicrhau bod gan bawb gyfle teg i gymryd rhan yn y gymdeithas

 

 

 

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved