Construction City

Construction City er en klynge som har i oppdrag å drive samhandling, samlokalisering og nye løsninger innenfor byggebransjen. Våre virtuelle og fysiske arenaer er hjem til innovative pilotprosjekter og utvikling av nye arbeidsmetoder. Målet er å øke medlemmenes individuelle og kollektive konkurransekraft, og være et utstillingsvindu for verdien av bransjesamarbeid og samlokalisering.

Construction City is a cluster with a mission to drive collaboration and new solutions in the construction industry. Our welcoming virtual and physical arenas drive innovation pilots and inspire members to meet and collaborate. The objective is to increase our members' individual and collective competitiveness and to be a showcase for the benefits of industry co-location.

Construction City er en klynge som har i oppdrag å drive samhandling, samlokalisering og nye løsninger innenfor byggebransjen. Våre virtuelle og fysiske arenaer er hjem til innovative pilotprosjekter og utvikling av nye arbeidsmetoder. Målet er å øke medlemmenes individuelle og kollektive konkurransekraft, og være et utstillingsvindu for verdien av bransjesamarbeid og samlokalisering.

Construction City is a cluster with a mission to drive collaboration and new solutions in the construction industry. Our welcoming virtual and physical arenas drive innovation pilots and inspire members to meet and collaborate. The objective is to increase our members' individual and collective competitiveness and to be a showcase for the benefits of industry co-location.

Events