Skip Main Navigation
Page Content

Cynnal Cymru - Sustain Wales

Cynnal Cymru – Sustain Wales is the leading organisation for sustainable development in Wales. Our mission is to make Wales the first Sustainable Nation. We support the talent, skills and innovation of our people through our consultancy services, our events and training, and support organisations and businesses in Wales to deliver on sustainable development.

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r sefydliad sy’n arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw cyflwyno Cymru fel y Genedl Gynaliadwy gyntaf. Rydym yn cefnogi talentau, sgiliau ac arloesedd ein pobl drwy ein gwasanaethau cynghori, ein digwyddiadau a’n hyfforddiant, ac yn cynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i gyflawni datblygu cynaliadwy.

Registered charity number 1158496. Registered as a company limited by guarantee, no 4622047

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved