Dangos

Dangos is the Welsh Government funded initiative to raise awareness and knowledge about the help that's available to people in Wales.

It provides free online information sessions for front-line workers and gives them an information pack and access to eLearning courses about welfare benefits.

Mae Dangos yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i bobl yng Nghymru.

Mae’n darparu sesiynau gwybodaeth ar-lein am ddim i weithwyr rheng flaen ac mae’n rhoi pecyn gwybodaeth iddyn nhw, yn ogystal â mynediad at gyrsiau e-ddysgu am fudd-daliadau lles.

Dangos is the Welsh Government funded initiative to raise awareness and knowledge about the help that's available to people in Wales.

It provides free online information sessions for front-line workers and gives them an information pack and access to eLearning courses about welfare benefits.

Mae Dangos yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i bobl yng Nghymru.

Mae’n darparu sesiynau gwybodaeth ar-lein am ddim i weithwyr rheng flaen ac mae’n rhoi pecyn gwybodaeth iddyn nhw, yn ogystal â mynediad at gyrsiau e-ddysgu am fudd-daliadau lles.

Events