Skip Main Navigation
Page Content

David Massey - Welsh National Opera | Opera Cenedlaethol Cymru

Welsh National Opera transforms lives through the power of opera. We are passionate about opera and want to share this passion with as many people as possible. We do this with award winning performances of fully staged opera and concerts which combine a sense of adventure with the highest possible quality. We keep our performances accessible through affordable ticket prices. Beyond the theatre we connect with people through our community and education work and digital projects.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn gweddnewid bywydau drwy rym opera. Rydyn ni'n teimlo'n angerddol am opera, ac rydym am rannu'r angerdd hwnnw gyda chynifer o bobl â phosibl. Rydyn ni'n gwneud hyn drwy berfformiadau sydd wedi ennill gwobrau, gan gynnwys opera wedi'i llwyfannu'n llawn a chyngherddau sy'n cyfuno ychydig o antur gyda'r ansawdd uchaf un. Rydyn ni'n sicrhau bod cyfle gan bawb i brofi ein perfformiadau drwy brisiau tocynnau rhesymol. Y tu hwnt i'r theatr rydyn ni'n cysylltu â phobl drwy ein gwaith cymunedol ac addysg, a phrosiectau digidol.

Save This Event

Event Saved