Dychmygu Bae Colwyn - Imagine Colwyn Bay

 Sichrhau bod diwylliant, creadigrwydd a chymuned wrth wraidd Bae Colwyn!

 

Mae Dychmygu Bae Colwyn yn brosiect cyffrous sy’n ceisio harneisio diddordeb pobl yng ngorffennol unigryw’r dref i ysbrydoli a chysylltu pobl, grwpiau a busnesau drwy weithgareddau, arddangosfeydd a digwyddiadau diwylliannol ac arloesol.  

Mae’r prosiect partneriaeth wedi ei ariannu tan fis Rhagfyr 2021 diolch i Gronfa Treftadaeth y Loteri, y Cynllun Lle Arbennig, Cyngor Tref Bae Colwyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Ardal Gwella Busnes Colwyn.

 

Placing culture, creativity and community at the heart of Colwyn Bay!

Imagine Colwyn Bay is an exciting project that seeks to harness interest in the town’s unique past to inspire and connect people, groups and businesses through innovative cultural activities, exhibitions and events.

This partnership project is funded until December 2021 with thanks to the National Lottery Heritage Fund, Great Place Scheme, The Bay of Colwyn Town Council, Conwy County Borough Council and Colwyn BID.

 

 Sichrhau bod diwylliant, creadigrwydd a chymuned wrth wraidd Bae Colwyn!

 

Mae Dychmygu Bae Colwyn yn brosiect cyffrous sy’n ceisio harneisio diddordeb pobl yng ngorffennol unigryw’r dref i ysbrydoli a chysylltu pobl, grwpiau a busnesau drwy weithgareddau, arddangosfeydd a digwyddiadau diwylliannol ac arloesol.  

Mae’r prosiect partneriaeth wedi ei ariannu tan fis Rhagfyr 2021 diolch i Gronfa Treftadaeth y Loteri, y Cynllun Lle Arbennig, Cyngor Tref Bae Colwyn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Ardal Gwella Busnes Colwyn.

 

Placing culture, creativity and community at the heart of Colwyn Bay!

Imagine Colwyn Bay is an exciting project that seeks to harness interest in the town’s unique past to inspire and connect people, groups and businesses through innovative cultural activities, exhibitions and events.

This partnership project is funded until December 2021 with thanks to the National Lottery Heritage Fund, Great Place Scheme, The Bay of Colwyn Town Council, Conwy County Borough Council and Colwyn BID.

 

Events

Sorry, there are no upcoming events