Skip Main Navigation
Page Content

Engage for Success Wales

Our aim is to build on and grow a thriving EFS Community of like-minded individuals and organisations within Wales. We will use this as a platform to help transform the world of work by raising awareness of the benefits of an engaged workforce and influencing behaviour. We also believe we can help tap into the potential for organisations to thrive and grow within the Welsh economy and support sustainable improvement across Wales.

 


Ein nod yw adeiladu ar Gymuned EFS lewyrchus o unigolion a sefydliadau o’r un anian yng Nghymru a thyfu’r gymuned honno. Byddwn yn defnyddio hyn fel llwyfan i helpu i drawsnewid y byd gwaith drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision gweithlu sy’n ymgysylltu a dylanwadu ar ymddygiad. Rydym hefyd yn credu y gallwn helpu i ddefnyddio potensial sefydliadau i ffynnu a thyfu o fewn economi Cymru a chefnogi gwelliant cynaliadwy ledled Cymru.

http://engageforsuccess.org/cymru 

Save This Event

Event Saved