ExChange Wales

ExChange is an all-Wales network that brings together workers, researchers and those who use services to share experiences and expertise and learn from one another. Our aim is to improve social work and social care services by creating dialogue and ongoing relationships between people with different types of expertise.

We believe that research has most impact when it is part of an ongoing dialogue between researchers, practitioners and those with direct experiences of services.  As such our focus is on bringing leading researchers into direct contact with workers, managers and those who use services so that we can learn from one another. In our first year we are running a programme of more than 20 events across Wales, from large national conferences to small seminars with leading experts.

ExChange was set up by the Cascade Centre at Cardiff University, but we are working closely with Swansea, Bangor and we hope other universities across Wales. Almost every local authority in Wales is a member, as well as key charities and other organisations. We hope this will allow us to provide a range of opportunities for discussion and collaboration with an ongoing focus on ensuring that our research makes a difference. If you would like more information or to be involved then do email us: contact@exchangewales.org.
Rhwydwaith Cymru gyfan yw ExChange, a'i nod yw dod â gweithwyr, ymchwilwyr a'r rheini sy'n defnyddio gwasanaethau ynghyd i rannu profiadau ac arbenigedd, ac i ddysgu o'i gilydd. Ein nod yw gwella gwaith cymdeithasol a gwasanaethau gofal cymdeithasol drwy sbarduno trafodaeth a meithrin perthnasau parhaus rhwng pobl â gwahanol mathau o arbenigedd.

Ein cred yw bod gwaith ymchwil yn cael mwy o effaith pan fo'n rhan o drafodaeth barhaus rhwng ymchwilwyr, ymarferwyr, a'r rhai sydd â phrofiadau uniongyrchol o ddefnyddio gwasanaethau.  Rydym felly yn canolbwyntio ar ddod ag ymchwilwyr blaenllaw i gysylltiad uniongyrchol â gweithwyr, rheolwyr, a'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau, er mwyn i ni allu dysgu o'n gilydd. Yn ystod ein blwyddyn gyntaf, rydym yn rhedeg rhaglen o fwy na 20 o ddigwyddiadau ledled Cymru, a hynny'n cynnwys cynadleddau mawr a seminarau bach gydag arbenigwyr blaenllaw.

Sefydlwyd ExChange gan y Ganolfan Cascade ym Mhrifysgol Caerdydd, ond rydym yn cydweithio'n agos â phrifysgolion Abertawe a Bangor, a gobeithiwn wneud hynny â phrifysgolion eraill ledled Cymru hefyd. Mae bron pob awdurdod lleol yng Nghymru yn aelod, yn ogystal ag elusennau allweddol a sefydliadau eraill. Gobeithiwn y bydd hyn yn ein galluogi i roi amrywiaeth o gyfleoedd i drafod a chydweithio, a hynny gan ganolbwyntio'n barhaus ar sicrhau bod ein gwaith ymchwil yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech ragor o wybodaeth, neu i gymryd rhan, cysylltwch â ni drwy ebost: contact@exchangewales.org.

 

ExChange is an all-Wales network that brings together workers, researchers and those who use services to share experiences and expertise and learn from one another. Our aim is to improve social work and social care services by creating dialogue and ongoing relationships between people with different types of expertise.

We believe that research has most impact when it is part of an ongoing dialogue between researchers, practitioners and those with direct experiences of services.  As such our focus is on bringing leading researchers into direct contact with workers, managers and those who use services so that we can learn from one another. In our first year we are running a programme of more than 20 events across Wales, from large national conferences to small seminars with leading experts.

ExChange was set up by the Cascade Centre at Cardiff University, but we are working closely with Swansea, Bangor and we hope other universities across Wales. Almost every local authority in Wales is a member, as well as key charities and other organisations. We hope this will allow us to provide a range of opportunities for discussion and collaboration with an ongoing focus on ensuring that our research makes a difference. If you would like more information or to be involved then do email us: contact@exchangewales.org.
Rhwydwaith Cymru gyfan yw ExChange, a'i nod yw dod â gweithwyr, ymchwilwyr a'r rheini sy'n defnyddio gwasanaethau ynghyd i rannu profiadau ac arbenigedd, ac i ddysgu o'i gilydd. Ein nod yw gwella gwaith cymdeithasol a gwasanaethau gofal cymdeithasol drwy sbarduno trafodaeth a meithrin perthnasau parhaus rhwng pobl â gwahanol mathau o arbenigedd.

Ein cred yw bod gwaith ymchwil yn cael mwy o effaith pan fo'n rhan o drafodaeth barhaus rhwng ymchwilwyr, ymarferwyr, a'r rhai sydd â phrofiadau uniongyrchol o ddefnyddio gwasanaethau.  Rydym felly yn canolbwyntio ar ddod ag ymchwilwyr blaenllaw i gysylltiad uniongyrchol â gweithwyr, rheolwyr, a'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau, er mwyn i ni allu dysgu o'n gilydd. Yn ystod ein blwyddyn gyntaf, rydym yn rhedeg rhaglen o fwy na 20 o ddigwyddiadau ledled Cymru, a hynny'n cynnwys cynadleddau mawr a seminarau bach gydag arbenigwyr blaenllaw.

Sefydlwyd ExChange gan y Ganolfan Cascade ym Mhrifysgol Caerdydd, ond rydym yn cydweithio'n agos â phrifysgolion Abertawe a Bangor, a gobeithiwn wneud hynny â phrifysgolion eraill ledled Cymru hefyd. Mae bron pob awdurdod lleol yng Nghymru yn aelod, yn ogystal ag elusennau allweddol a sefydliadau eraill. Gobeithiwn y bydd hyn yn ein galluogi i roi amrywiaeth o gyfleoedd i drafod a chydweithio, a hynny gan ganolbwyntio'n barhaus ar sicrhau bod ein gwaith ymchwil yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech ragor o wybodaeth, neu i gymryd rhan, cysylltwch â ni drwy ebost: contact@exchangewales.org.

 

Events

Sorry, there are no upcoming events