Skip Main Navigation
Page Content

Mae g39 yn sefydliad a arweinir gan artistiaid yng Nghaerdydd sydd yn comisiynu, yn datblygu ac yn cyflwyno celfyddyd gyfoes. Fel oriel, cymuned ac adnodd, datblygodd y gofod yn rhan annatod o sîn artistiaid y DG, yn ganolbwynt i gymuned greadigol y wlad ac yn lle i gynulleidfaoedd weld a chymryd rhan mewn celfyddyd gyfoes.

 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

 

g39 is an artist-led organisation based in Cardiff and is committed to the commissioning, development and presentation of contemporary art. Part gallery, part community and part resource, it has become an integral component of the UK artist-led scene, a hub for the country's creative community and a place for audiences to access contemporary art.

Save This Event

Event Saved