Skip Main Navigation
Page Content

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd / Careers & Employability Service

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr gydol eu gradd ac i raddedigion am hyd at 3 blynedd ar ôl iddynt raddio. Gellwch ddod i weld rhywun yn bersonol i gael cyngor, arweiniad a gwybodaeth. Hefyd ar gael mae adnoddau ar-lein, yn cynnwys ‘e-gyfarwyddyd’, gweithdai cyflogadwyedd yn cynnwys strategaethau i lunio CVs a ffurflenni cais, sut i wneud yn dda mewn cyfweliadau, sgiliau chwilio am swyddi, cynllunio gyrfa a deall y farchnad lafur, yn ogystal â rhaglen o sgyrsiau a chyflwyniadau gan gyflogwyr.  

--------------------------------------

The Careers and Employability Service provides assistance to students throughout their degree, and to graduates for up to 3 years after graduation. This is delivered in the form of face-to-face clinic appointments, a programme of employer talks and presentations, and a variety of online resources (offering advice, guidance and information about CVs and application forms, interview techniques, job search skills, career planning and understanding the labour market). 

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved